dimecres, 1 de juny de 2011

Oferta: Enginyer de Desenvolupament i Simulació de mòduls SW

banner El Departament Teoria del Senyal i Comunicacions de la UPC cerca un Enginyer de Desenvolupament i Simulació de mòduls SW. 

Condicions de treball:

 • Jornada de treball de 35 h/setmanals
 • Contracte d’obra i servei determinat 
 • Durada prevista: fins 30 desembre de 2011 (possible continuació en projecte en preparació) 
 • Sou brut anual: 26000 a 30000 € depenent de titulació 

Requisits:

Titulació de cicle curt o llarg en Enginyeria Informàtica, Telecomunicació o equivalent

La persona seleccionada participarà en la recerca i desenvolupment d’un producte innovador dins un projecte de R+D en l’àmbit de comunicacions, senyalització i control ferroviaris.

Competències organitzatives:

 • Capacitat per proposar i analitzar solucions relacionades amb sistemes tecnológicament avançats i complexos de comunicacions i control, tenint en compte l’estat de l’art i el cost.
 • Proposta conceptual, disseny, test i avaluació de subsistemes SW i verificació de la seva idoneïtat. Integració i avaluació del comportament en el sistema global. 
 • Preparació i programació sobre ANSI-C i SOTR VxWorks
 • Capacitat de comprendre i integrar les diferents normatives que cal assumir i les seves implicacions tant en el procés de desenvolupament com durant la vida útil del sistema.
 • Integrar-se proactivament en un equip multidisciplinari format per altres enginyers, i investigadors de l’àmbit universitari i de l’empresa.
 • Participar en la redacció d’informes tècnics i d’articles científics, majoritàriament en anglès 

Competències tècniques:

Coneixements i experiència (1 any o més) en:

 • Experiència en sistemes empotrats (embedded)
 • Coneixement d’eines de verificació de sistemes empotrats (PolySpace)
 • Experiència en el disseny, desenvolupament de programes en C, sobre plataformes de tipus Xnix,  etc.
 • Coneixement de eines de desenvolupament i de software crític.
 • Coneixements avançats de Linux, UNIX i VxWorks, com a gestor per una banda i com a programador de APIs de baix nivell per a perifèrics per una altra. 
 • Experiència en la utilització, manteniment i gestió d’equips informàtics  
 • Experiència en la integració de sistemes complexos. 
 • Control de qualitat de processos 

Competències personals:

 • Bon expedient acadèmic
 • Planificació de l’activitat en projectes, organització, assoliment i visió global.
 • Capacitat per documentar sistemàtica i detalladament l’activitat realitzada i els resultats assolits (en anglès)
 • Idiomes: català, castellà, anglès parlats, llegits i escrits, principalment per a temes científics i tècnics 
 • Ofimàtica de gestió i eines de comunicació electrònica a nivell usuari: Office, internet, PowerPoint, Excel

Les persones interessades han d’enviar CV a l’adreça  k2m@tsc.upc.edu