dijous, 9 de juny de 2011

Beques: 8 beques de formació d'àmbit aeronàutic. Estiu 2011

SatellitePeríode:    juliol i agost 2011.

Jornada
:   7 hores / dia.
Compensació econòmica:  6€/hora

Requeriments
:
-  Estar matriculat d'Enginyeria Aeronàutica a l'ETSEIAT.
-  En la data d'inici tenir aprovats la meitat dels crèdits de la titulació.
-  Poder realitzar 300 hores de dedicació de Convenis de Cooperació Educativa
Sol·licituds:
-  Documentació:  Currículum + Expedient Acadèmic
-  Termini:  dilluns, 13 de juny 2011 (màxim a les 24.00h)
-  Lliurament:  via e-mail a    relacions.externes@etseiat.upc.edu

L'ETSEIAT prioritzarà les peticions tenint en compte l'expedient acadèmic calculat segons normativa per a l'assignació de places de mobilitat per a l'estudiantat de l'ETSEIAT.   (Normativa)
L'Aeroport de Barcelona seleccionarà als candidats/es en funció de la totalitat de la documentació presentada.