Passa al contingut principal

Oferta: Direcció tècnica (Bacc)

bacc  Entitat contractant

Bicicleta Club de Catalunya (BACC), www.bacc.cat. Associació sense ànim de lucre que treballa des de fa 10 anys en la normalització, prestigiació i promoció de la bicicleta com a mitjà de transport i lleure.

Descripció

El BACC incorporarà en el seu equip tècnic una persona de perfil executiu, amb elevada capacitat per al lideratge, la visió estratègica i l’organització, amb contrastada experiència en l’àmbit privat o associatiu, en el marc d’un procés de canvi i creixement de l’entitat.

Tasques i funcions

 • Liderar, organitzar i optimitzar el treball i la formació contínua de l’Oficina i l’Equip Tècnic sota les directrius de la Junta
 • Coordinar el treball de la Junta i els Grups de Treball amb el de l’Oficina i l’Equip Tècnic
 • Vetllar per l’execució i el seguiment del Pla Estratègic (indicadors d’avenç)
 • Dinamització i seguiment dels diferents Grups de Treball (indicadors d’avenç)
 • Coordinar el treball amb entitats amb les quals es comparteixen iniciatives i projectes comuns
 • Gestió Tècnica (seguiment i recolzament projectes)
 • Gestió Econòmica (tresoreria, balanços, etc.)
 • Gestió RRHH (contractació, nòmines, etc.)
 • Acompanyament i suport al Pla de Comunicació
 • Representació a diferents nivells i atenció a mitjans de comunicació (només quan sigui necessari un perfil de coordinació o en substitució de la Junta, etc.)
 • Dirigir la memòria anual del BACC

Perfil

 • Llicenciat/da universitària
 • Experiència mínima de 2 anys en una posició similar
 • Coneixement del món de l’Administració, l’empresa privada i el món associatiu
 • Capacitat d’observació, anàlisi, crítica i síntesi
 • Capacitat de lideratge i de gestió d’equips
 • Capacitat d’organització
 • Visió estratègica
 • Perfil afable i comunicatiu
 • Perfil executiu
 • Llengua de treball habitual: català
 • Altres llengües:
  • Requerides: Castellà i Anglès
  • Desitjables: Francès o Alemany
 • Disponibilitat per a viatjar (reunions, jornades, congressos, representacions...)
 • Disponibilitat per a treballar amb responsabilitat en horari flexible
 • Autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació
 • Motivació per la bicicleta i / o la mobilitat
 • Presència cuidada

Condicions laborals

 • Període de prova de mig any i contracte indefinit després
 • 25 dies laborals / any per a vacances i assumptes propis
 • Jornada laboral de 40 hores setmanals presencials
 • Flexibilitat horària, treball per objectius
 • Lloc de treball a Barcelona ciutat
 • Retribució anual: entre 25.000 i 35.000 € bruts / any
 • Incorporació immediata

Consideracions prèvies
 • Les candidatures, en català, castellà o anglès s’enviaran exclusivament a l’adreçanovaposicio1104@bacc.cat
 • El procés de selecció es mantindrà obert fins el 10 de maig com a màxim
 • En tot cas, mentrestant aquesta adreça us retorni una confirmació de recepció positiva de la vostra oferta, aquesta es prendrà en consideració
 • No es prendran en consideració les ofertes ni fora de termini ni les enviades per qualsevol altre mitjà a l’entitat (fax, altres adreces de correu, etcètera)
 • Per tal d’agilitzar el procés de selecció, us demanem que ens feu arribar les vostres referències prenent atenció a les següents instruccions:
  • Tota la informació s’haurà d’incloure en un únic correu electrònic
  • El vostre CV haurà d’ocupar, com a màxim, les pàgines 1, 2 i 3 d’un arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]cv.pdf”; a continuació (pàgina 4), en aquest mateix arxiu, podeu incloure la vostra carta de presentació / motivació
  • Els títols, l’historial laboral, les referències i recomanacions, s’hauran d’incloure a un segon arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]ref.pdf”
  • Altres indicacions i consideracions, així com tota la informació que s’inclogui al mateix cos del correu electrònic (per tal de poder arxivar-ho i reenviar-ho amb facilitat a tots els membres del procés de selecció), s’inclouran a un tercer arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]info.pdf”
  • Per a qualsevol dubte envers aquest mateix procés de selecció, empreu exclusivament l’adreça de correu electrònic abans esmentada

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Oferta pública 16/11/2019

1 plaça de Tècnic de serveis al territori / Ajuntament de Quart

1 plaça de Developer engineer - OmpSs@FPGA (RE2) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

1 plaça de Senior posdoctoral researcher at the Biosensors for bioengineering Group / Institut de Bioenginyeria de Catalunya

1 plaça de Tècnic superior per al al Gabinet Tècnic / Generalitat de Catalunya - Departament d'Educació

Borsa de treball de places de Tècnic de serveis ambientals / Mancomunitat Intermunicipal del Cardener

1 plaça d'Enginyer / Ajuntament de Vilassar de Mar

1 plaça d'Enginyer de recerca (RE2) / Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)

418 places d'Escala superior d'Administració general del cos superior d'administració de la Generalitat, opcions: general, jurídica, economia, prevenció i medi ambient / Generalitat de Catalunya - Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública

1 plaça d'Ajudant de recerca per…

Oferta pública 03/11/2019

1 plaça de Director de tecnologies i innovació / Ajuntament de Badalona - Badalona Serveis Assistencials, SA

1 plaça de Desenvolupador de programari - administrador del sistema a la divisió de xarxes de comunicació / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

1 plaça d'Investigador per a la divisió de xarxes de comunicació - departament Phycom / Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya

1 plaça d'Enginyer de software / Fundació Centre de Regulació Genòmica

1 plaça de Tècnic superior per processament i anàlisis d'imatge mèdica / Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS)

22 places de Professor agregat / Universitat Autònoma de Barcelona

3 places de Personal en pràctiques a l'empara dels ajuts concedits per a la Promoció de l'Ocupació Jove i Implantació de la Garantia Juvenil en R+D+I / Universitat Rovira i Virgili