Passa al contingut principal

Oferta: Direcció tècnica (Bacc)

bacc  Entitat contractant

Bicicleta Club de Catalunya (BACC), www.bacc.cat. Associació sense ànim de lucre que treballa des de fa 10 anys en la normalització, prestigiació i promoció de la bicicleta com a mitjà de transport i lleure.

Descripció

El BACC incorporarà en el seu equip tècnic una persona de perfil executiu, amb elevada capacitat per al lideratge, la visió estratègica i l’organització, amb contrastada experiència en l’àmbit privat o associatiu, en el marc d’un procés de canvi i creixement de l’entitat.

Tasques i funcions

 • Liderar, organitzar i optimitzar el treball i la formació contínua de l’Oficina i l’Equip Tècnic sota les directrius de la Junta
 • Coordinar el treball de la Junta i els Grups de Treball amb el de l’Oficina i l’Equip Tècnic
 • Vetllar per l’execució i el seguiment del Pla Estratègic (indicadors d’avenç)
 • Dinamització i seguiment dels diferents Grups de Treball (indicadors d’avenç)
 • Coordinar el treball amb entitats amb les quals es comparteixen iniciatives i projectes comuns
 • Gestió Tècnica (seguiment i recolzament projectes)
 • Gestió Econòmica (tresoreria, balanços, etc.)
 • Gestió RRHH (contractació, nòmines, etc.)
 • Acompanyament i suport al Pla de Comunicació
 • Representació a diferents nivells i atenció a mitjans de comunicació (només quan sigui necessari un perfil de coordinació o en substitució de la Junta, etc.)
 • Dirigir la memòria anual del BACC

Perfil

 • Llicenciat/da universitària
 • Experiència mínima de 2 anys en una posició similar
 • Coneixement del món de l’Administració, l’empresa privada i el món associatiu
 • Capacitat d’observació, anàlisi, crítica i síntesi
 • Capacitat de lideratge i de gestió d’equips
 • Capacitat d’organització
 • Visió estratègica
 • Perfil afable i comunicatiu
 • Perfil executiu
 • Llengua de treball habitual: català
 • Altres llengües:
  • Requerides: Castellà i Anglès
  • Desitjables: Francès o Alemany
 • Disponibilitat per a viatjar (reunions, jornades, congressos, representacions...)
 • Disponibilitat per a treballar amb responsabilitat en horari flexible
 • Autonomia en l’ús de les tecnologies de la informació
 • Motivació per la bicicleta i / o la mobilitat
 • Presència cuidada

Condicions laborals

 • Període de prova de mig any i contracte indefinit després
 • 25 dies laborals / any per a vacances i assumptes propis
 • Jornada laboral de 40 hores setmanals presencials
 • Flexibilitat horària, treball per objectius
 • Lloc de treball a Barcelona ciutat
 • Retribució anual: entre 25.000 i 35.000 € bruts / any
 • Incorporació immediata

Consideracions prèvies
 • Les candidatures, en català, castellà o anglès s’enviaran exclusivament a l’adreçanovaposicio1104@bacc.cat
 • El procés de selecció es mantindrà obert fins el 10 de maig com a màxim
 • En tot cas, mentrestant aquesta adreça us retorni una confirmació de recepció positiva de la vostra oferta, aquesta es prendrà en consideració
 • No es prendran en consideració les ofertes ni fora de termini ni les enviades per qualsevol altre mitjà a l’entitat (fax, altres adreces de correu, etcètera)
 • Per tal d’agilitzar el procés de selecció, us demanem que ens feu arribar les vostres referències prenent atenció a les següents instruccions:
  • Tota la informació s’haurà d’incloure en un únic correu electrònic
  • El vostre CV haurà d’ocupar, com a màxim, les pàgines 1, 2 i 3 d’un arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]cv.pdf”; a continuació (pàgina 4), en aquest mateix arxiu, podeu incloure la vostra carta de presentació / motivació
  • Els títols, l’historial laboral, les referències i recomanacions, s’hauran d’incloure a un segon arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]ref.pdf”
  • Altres indicacions i consideracions, així com tota la informació que s’inclogui al mateix cos del correu electrònic (per tal de poder arxivar-ho i reenviar-ho amb facilitat a tots els membres del procés de selecció), s’inclouran a un tercer arxiu PDF amb un nom d’arxiu tal que “nom[espai]cognom1[espai]cognom2[espai]-[espai]info.pdf”
  • Per a qualsevol dubte envers aquest mateix procés de selecció, empreu exclusivament l’adreça de correu electrònic abans esmentada

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…