dilluns, 14 de març de 2011

Renewable Energy Country Attractiveness Indices

logo Al web de Ernst  & Young podeu trobar una analisi que efectuen regularment sobre el desenvolupament de les energies renovables per paisos. Pot ser interessant per als qui esteu interessats en aquests temes i especialment pels que esteu interessats en veure mon.

Renewable Energy Country Attractiveness Indices