dimarts, 26 d’octubre de 2010

Participa a la Revisió del Pla UPC Sostenible 2015!

forum sostenible La sostenibilitat, el repte global de poder conviure com a humanitat en un planeta finit, amb qualitat de vida i equitat, és un estímul constant de reflexió  que es tradueix en accions que promouen el canvi, tant en la UPC com en el seu entorn.


Durant els darrers anys, s’ha estat impulsant el Pla UPC Sostenible 2015 que ha completat la seva primera fase d’aplicació (2006-2010).


El Pla preveu la seva revisió per avaluar-lo per mitjà d’un procés participatiu. Durant aquest mes d’octubre s’ha iniciat el Fòrum deliberatiu sobre el Pla UPC Sostenible 2015, obert a tota la comunitat UPC i el seu entorn.


Es tracta de redefinir les línies estratègiques que orientaran les accions dels propers cinc anys (2011-2015) en relació amb el compromís per la sostenibilitat de la UPC.
La participació en el Fòrum permet fer sentir la veu de totes les persones interessades de la UPC sobre els progressos fets, les mancances detectades, així com proposar idees per impulsar la sostenibilitat.

La participació en el Fòrum s’inicia el dia 19 d’octubre amb una recollida d’opinions per mitjà d’un qüestionari web que podeu consultar en el següent enllaç:

http://www.deliberaweb.com/index.php?seccio=nouusuariupc

El Fòrum restarà obert fins el 4 de novembre i contempla, a més, dues sessions presencials que es faran a la Facultat de Matemàtiques i Estadística al campus sud, els dies 18 de novembre d’enguany i 2 de març de 2011.

Consulta: