Passa al contingut principal

Beques d'Aprenentatge UPC curs 2010-2011

Convocatòria Ordinària de les Beques d'Aprenentatge per al curs 2010-2011
1a. edició:   OBERTA
Pots presentar la teva sol·licitud a qualsevol secretaria de centre de la UPC abans de les 12 hores del dia 16 de juliol
Beques d'Aprenentatge de la UPC
Les sol·licituds s'han de presentar a la secretaria del centreFAQ
Qui pot accedir a una Beca d'Aprenentatge de la UPC?
Qualsevol estudiant/a que estigui matriculat en estudis de grau o màster de la UPC i  que hagi presentat la sol·licitud.

Quan surt la Convocatòria de Beques d'Aprenentatge de la UPC?

A  l'acabament de cada curs acadèmic es publica la Convocatòria Ordinària, per cobrir les beques del curs següent.
Puntualment surten convocatòries extraordinàries durant el curs, quan es plantegen necessitats concretes per les diverses unitats estructurals de la Universitat.
Què s'ha de fer per demanar una Beca d'Aprenentatge?
Presentar a qualsevol secretaria de centre la sol·licitud dins el termini establert, junt amb tota la documentació necessària que s'estableix a la mateixa sol·licitud.

És incompatible la Beca d'Aprenentatge amb altres beques, convenis, treballs, etc.?
Les beques d'Aprenentatge són incompatibles amb qualsevol altra beca pels mateixos estudis.

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

II Convocatoria de Becas CIM UPC y Fundación Adecco en Posgrados para titulados con discapacidad.

El CIM UPC, Centro Tecnológico de la Universitat Politècnica de Catalunya, y Fundación Adecco, convocan 5 becas para la realización de 5 posgrados con un importe de 3050€ cada una.

Requisitos:

Disponer de Certificado de discapacidad: Tener en vigor el certificado oficial otorgado por el organismo competente, según la comunidad autónoma en la que se encuentre el/la  beneficiario/a, que reconozca la discapacidad con un grado igual o superior al 33%.Titulación universitaria superior o técnica con menos de dos años desde la obtención del título. En caso de no tener titulación universitaria la titulación correspondiente a un CFGM O CFGS en los sectores de fabricación mecánica, diseño o electricidad o electrónica.Si el/la aspirante a dicha beca no tiene una formación reglada justificará los conocimientos necesarios para la obtención de la beca mediante al menos un mínimo de dos años de experiencia en un puesto de trabajo similar a la beca a la que opta.
Inscripciones: Las solicitudes se podrán…