dilluns, 17 de maig de 2010

Taller: Les competències clau

2010051_Competencias_clave

Entenem per competència la capacitat de posar en pràctica de manera integrada aquells coneixements adquirits, aptituds i trets de la personalitat que permeten resoldre situacions diverses. El fet d’ésser competent exigeix més que la simple adquisició de coneixements i habilitats. Les competències impliquen la capacitat d’utilitzar aquests coneixements i habilitats en contexts i situacions diverses.

Programa:

  • Què són les competències clau? impacte en el projecte professional
  • Coneix quines són les teves competències clau

Data: 1 i 3 de juny de 2010
Horari: 16 a 18 hores
Lloc: Sala de Reunions, Edifici Nexus I, C/ Gran Capità 2-4, 08034 Barcelona.

Inscriu-te