dijous, 6 de maig de 2010

Programa de voluntaris de les Nacions Unides

 

 

  El programa de voluntariat s’adreça bàsicament als i les estudiants dels darrers cursos, que desenvoluparan programes de treball de sis mesos integrant-se en projectes en països del sud que són impulsats per entitats locals que col·laboren amb Nacions Unides o que estan integrades en la seva estructura. ESTÀ OBERTA LA CONVOCATÒRIA 2010-2011 fins el dia 21 de maig a les 14 hores.

  Tasques dels voluntaris

  Els voluntaris bàsicament contribueixen a augmentar o millorar la capacitat de les persones en països en desenvolupament per beneficiar-se de les TIC. En funció de les característiques de cada plaça, podran participar en projectes més directament orientats a les TIC com, per exemple, la implementació de programes informàtics, la instal·lació de xarxes d’ordinadors per escoles o la formació a assistents de centres d’ensenyament.

  Els voluntaris universitaris –que no es consideren Voluntaris de Nacions Unides dins del sistema de NNUU, sinó experts en missió-.

  Destinacions

  Aquest any VNU ofereix 46 places en els següents països: Bolívia, Brasil, Colòmbia, Equador, Egipte, Guatemala, Hondures, Jordània, Marroc, Nicaragua, Perú, Uruguai, República Dominicana.

  El perfil de les places el podeu trobar en aquest enllaç. Les estades, de 6 mesos, es faran des de l’octubre de 2010 a l'abril de 2011.

  Borses de viatge

  L'Agència Espanyola de Cooperació Internacional al Desenvolupament (AECID) finançarà 30 borses de viatges, que cobreixen les despeses bàsiques de desplaçament, assegurança i estada en el país de destinació.

  Aquestes places s'identifiquen en el en el llistat resum dels llocs (les que no estan ombrejades en gris) i són a les que poden optar els estudiants de la UPC.

  Nota: En el llistat resum hi han places que estan destinates a universitats de governs regionals o autònoms que són els que les financen, i que també queda especificat: Les places a les que podeu presentar sol·licitud els estudiants de la UPC són les que finança l'AECID.

  (*) Els llocs finançats per altres entitats són exclusius pels estudiants de dita entitat/universitat i són els que estan assenyalats a la taula amb un asterisc i amb el fons en gris. CM= TOR 1, 5, 10, 12, 14, 17, 18, 23 25, 27, 31, 32; ULPGC=TOR 29, UPNa: TOR 31; UV= TOR 45; UPV= TOR 36.

  Requisits dels/de les aspirants:

  1. Ser estudiants dels darrers cursos a la UPC

  NOTA: El programa defineix que participarán en el programa els estudiants matriculats a la universitat d’origen en el moment de la selecció (per exemple estudis oficials de postgrau). El cas d’estudiants estrangers, exclou als estudiants Erasmus o de programes similars d’intercanvi que no donen estatus de pertinença a la Universitat d’origen.

  2. Tenir gran capacitat d’adaptació a un país estranger

  3. Alt nivell d’angles, independentment del país d’acollida, així com el nivell de l’idioma requerit per cada plaça

  4. Bons coneixements tècnics en funció del que s’especifica en la descripció del perfil de cada plaça (TOR)

  5. Experiència o interès en tasques de voluntariat, ONG i Cooperació al Desenvolupament

  Procés de selecció

  La documentació que heu de presentar obligatòriament per sol·licitar una plaça és:

  • Fotocòpia de la matrícula corresponent a l’any acadèmic 2009/2010

  • Currículum Vitae en anglès i espanyol (ha de ser segons el Format Oficial Europeu: el podeu descarregar en anglès -espanyol - francès - portuguès. Podeu presentar-lo adicionalment en un altre idioma requerit pel lloc

   • Carta de motivació en anglès específica i en l'idioma que s’indiqui en el TOR. En presentar aquesta documentació cal especificar el nom del projecte al que s'opta, i a més a més, fer constar:

    • una carta de motiviació per cada lloc que es sol·licita (màxim 2 opcions), denominant opció 1 i opció 2

    • especificant coneixements tècnics i experiència per la plaça a que s'opta

    • especificant lloc, interès i motivació

   • Fotocòpia del passaport en vigor

   • Fitxa de candidat complimentada. (descarregar-la)

    Els interessats/des heu de portar les vostres sol•licituds en paper i copiades en un CD al CCD (Campus Nord, edifici A4), fins el dia 21 de maig a les 14 hores.

    Si voleu més informació, podeu enviar un missatge a: info.ccd@upc.edu

    Trobareu la informació bàsica d’aquest programa i de totes les places que s’ofereixen a la pàgina web de la UAM