dimarts, 27 d’octubre de 2009

Dones politècniques en acció: Radiografia d'una Professió.

L’Associació d’Amics de la Universitat Politècnica de Catalunya (AAUPC), ha fet del tema de la igualtat d’oportunitats de les dones politècniques que es graduen any rera any, una de les seves línies estratègiques, utilitzant totes aquelles eines possibles, com ara el concurs que us presentem.

 

RETOL CONCURS FOTO

El concurs de fotografia que convoca l’AAUPC té per objectius:

  • Donar visibilitat al treball que desenvolupen les dones amb formació politècnica.
  • Trencar amb l’imaginari que les persones tenen respecte del treball que desenvolupen “habitualment” les dones politècniques.
  • Apropar a les joves a les activitats professionals que desenvolupen les dones amb formació politècnica, per incentivar-les a cursar estudis tècnics.
  • Sensibilitzar envers la igualtat d’oportunitats de la dona politècnica, per incentivar que l’estudiantat de la UPC, al sortir al mercat de treball, pensi en sortides professionals no estereotipades per motius de gènere.
  • Motivar a les dones politècniques per assolir llocs de treball amb responsabilitat, lluitant contra la segregació vertical.

Àmbit geogràfic

El concurs de fotografia està obert a la participació de qualsevol persona que resideixi en el territori català.

Web del concurs