Passa al contingut principal

Cursos gratuïts en medi ambient

ambientum 

Ambientum ens fa arribar la seva programació de formació per a treballadors en actiu, subvencionada fins al 100 % per la Fundació Tripartita

Espacios Verdes

Gestión y ordenación de espacios verdes urbanos

Espacios Naturales

Gestión de espacios naturales protegidos

Gestión Ambiental

Gestión ambiental en la empresa conforme a EMASII

SGA La nueva ISO 14001:2004

Responsabilidad Social Corporativa: elaboración de memorias de sostenibilidad

Elaboración, implantación y gestión de Agendas 21

Gestión ambiental en Obra Civil

Fondos Europeos y buenas prácticas en Gest. Proy

Sistemas de Gestión Integrados

Auditorías de Sistemas de gestión (ISO 19011:2002)

Control de sustancias químicas. Aplicación del REACH en la empresa

Suelos y Aguas

Tecnologías para recuperación de suelos contaminados

Tratamiento de suelos y aguas hidrocarburadas

Sistemas de Depuración de Aguas Residuales

Aplic. Memb. Acondicionamiento y Depuración de Agua Ind.

Residuos

Gestión de residuos Urbanos

Gestión de Residuos Industriales y Peligrosos

Atmósfera y Ruidos

Modelación de contaminantes atmosféricos

Acústica Ambiental

Sistemas de información geográfica, SIG

Aplicación del SIG en la Gestión Ambiental Territorial

Autocad y su aplicación en el ámbito de los GIS

Sanitaria

Gestión y control de legionella

Autocad y su aplicacón en el ámbito de los GIS

Marketing

Marketing ecológico

Evaluación de impacto medioambiental

Restauración de Zonas Degradadas NUEVO

EIA aplicada a Parques Eólicos

EsIAs de infraestructuras Energéticas y de Comunicación

Proy. Medidas Correctoras del IA en Obras Públicas

Comentaris

Entrades populars d'aquest blog

11 Beques de col·laboració a desenvolupar en els diferents serveis del CCCB, curs 2018

Aquestes beques tenen per objecte el perfeccionament docent dels beneficiaris per tal de completar la seva formació pràctica i contribuir en la inserció laboral, fomentant l’autoformació i aproximant els estudiants al context professional.

Podran sol·licitar la seva participació en la present convocatòria les persones que reuneixin algun dels requisits següents: 

Estar matriculat en la Facultat de la Universitat corresponent, cursant estudis de grau amb un mínim de 120 crèdits superats, màster o doctorat, durant el curs acadèmic 2017 -2018.Estar titulat en els estudis de grau, màster, corresponents a la beca per la qual s’opta. La data de la titulació ha de ser posterior a l’any 2013. No es podran presentar a la present convocatòria aquelles persones que hagin gaudit amb anterioritat d’una beca del CCCB.

Àrea d’Audiovisuals i CCCBLab Nombre de beques: 2 
Àrea de Debat i Educació: Nombre de beques: 3
Àrea d’Exposicions i Activitats Culturals: Nombre de beques: 3
Servei de Comunicació: Nombre…

Borsa de treball UPC

La Borsa de treball de la UPC  recull les ofertes de treball d'empreses que cerquen professionals formats a la Universitat. La Borsa integra les ofertes de treball rebudes als centres docents de la UPC.  Permet filtrar segons l'especialitat professional, l'experiència, la ubicació geogràfica, etc.

Aquesta plataforma no inclou ofertes de pràctiques acadèmiques, que gestionen directament les escoles i facultats de la UPC.

La Borsa també incorpora les ofertes de treball i de pràctiques a la UE que selecciona i difon l’ambaixador UNICAT a la UPC. El Projecte Ambaixadors UNICAT és impulsat pel Consell Interuniversitari de Catalunya i la delegació del Govern de la Generalitat davant la UE.

Tens dues opcions per accedir:


Si ets estudiant de la UPC, accedeix-hi amb el teu nom d'usuari i contrasenya d'intranet UPC i consulta les ofertes de la Borsa. Accés estudiantsSi ja ets titulat, per accedir-hi, introdueix l'adreça electrònica i la contrasenya del teu compte UPC Alumni …

Oferta pública 17/09/2019

1 plaça de Tècnic de serveis territorials / Ajuntament de Barberà del Vallès

1 plaça d'Enginyer tècnic agrícola / Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

1 plaça d'Enginyer tècnic / Consell Comarcal del Moianès

1 plaça de Gestor del seguiment de projectes TIC / Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya